Du học sinh và doanh nhân được tái nhập cảnh vào Nhật từ ngày 5 tháng 8.

  Bộ Ngoại Giao Nhật đã chính thức thông báo chính thức cho du học sinh và doanh nhân được tái nhập cảnh vào Nhật Bản từ ngày 5 tháng 8.
  Để nhập cảnh thì cần đến Đại sứ quán (lãnh sứ quán) Nhật Bản tại nơi gần Nhất để xin giấy Xác nhận liên quan đến Tái Nhập Cảnh “再入国関連書類提出確認書”, và trược khi nhập cảnh cần có giấy các nhập ” Âm Tính (陰性)” với bệnh viêm phổi chủng Corona Virus mới trong 72 giờ gần nhất. sau khi nhập cảnh cần thực hiện đúng theo các quy định kiểm soát dịch.
  Các Đại sứ quán Nhật Bản tại các nước bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/7.
  Mọi thông tin chi tiết về tái Nhập cảnh Ib để nhận tư vấn chi tiết nha.

-ブログ一覧へ-