Nhập cảnh vào Nhật Bản (2)

Xin chào các bạn.
Ở bài trước mình đã giai thích về các hồ sơ cần thiết khi xin Visa mới để nhập cảnh vào Nhật bản đối với người lưu trú chung và dài hạn tại Nhật (từ 3 tháng trở lên), vậy đối với các bạn tái nhập cảnh thì cần những gì.
Với trường hợp tái nhập cảnh được chia thành làm 2 thời kỳ: Xuất cảnh trước ngày 31 tháng 8 năm 2020, và sau ngày 1 tháng 9 năm 2020
1) Đối với người xuất cảnh từ trước ngày 31/8/2020 thì cần làm thủ tục xin giấy phép tái nhập cảnh (再入国関連書類提出確認書) tại Đại sứ quán Nhật Bản tại nơi gần nhất, thủ tục bao gồm.
– Đơn khai xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc 1 bản
– Hộ chiếu: trang ảnh, trang có đóng dấu Giấy phép tái nhập quốc, hai mặt của Giấy ghi chú tái nhập quốc được dán trong hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều copy 2 mặt và bản gốc.
2) Đối với người xuất cảnh từ sau ngày 1/9/2020
Chỉ cần lập form đăng ký và gửi mail tới Cục quản lý xuất nhập cảnh và nhập giấy 受理書, trình khi xuất cảnh và khi nhập cảnh.
Hiện tại đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản thì đều cần giấy xác nhận âm tính trong vòng 72 giờ, và giám sát sức khỏe trong 14 ngày.
Về 2 bài giải thích về thủ tục để nhập cảnh vào Nhận Bản chỉ dành cho người Việt nam hiện tại đang sinh sống tại Việt nam, đối với các bạn sinh sống ngoài Việt nam xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Đại sứ quán Nhật bản tại nơi gần nhất.

-ブログ一覧へ-