Soạn thảo Bản Cam Kết

新型コロナウイルス感染症に関する入国措置本邦入国/帰国の際に必要な書類の一つとされている「誓約書」について、弊社と協力関係のある「IMS GLOBAL株式会社」が「誓約書」の作成業務を承ります。
Liên quan tới dịch Covid 19, Việc nhập cảnh cho các bạn mới đều cần Bản Cam Kết. 「誓約書」、tuy nhiên việc đảm bảo điều kiện và phát hành Bản Cam kết, tại nhiều cơ quan, đoàn thể gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay công ty IMS GloBal, là công ty liên kết với Văn phòng luật hành chính IMS. Chính thức hỗ trợ các bạn đang gặp khó khăn trong việc xin Bản Cam kết.
詳細はお電話(03-5402-6191)またはメール(info@imsglobal.net)でご連絡ください。
※ 以下の国・地域のみ対象となります。
オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾

-ブログ一覧へ-