Giấy tư cách có mã 1584 là gì.

Xin chào các bạn,

Từ ngày Nhật bản hạn chế nhập cảnh, đối với tư cách lưu trú mới trừ các trường hợp tái nhập cảnh và trường hợp đặc biệt.

Dạo gần đây, có một số khách hàng hỏi về Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) có dấu đóng 1584, và làm sao có thể xin được COE có đóng dấu này.

Đầu tiên phải tìm hiểu về COE có đóng dấu 1584 này là gì.

Khi xin COE tại cục quản lý xuất nhập cảnh, thường thì bạn sẽ nhận được giấy báo kết quả là COE, nhưng có 1 số bạn sau khi xin lại có thêm dấu đóng số 1584 tại góc phải trên phần ảnh, và có màu cam hoặc là màu đỏ. Theo mình biết tới thời điểm hiện tại cũng có nhiều bạn nhận được COE có số này.

Giấy COE có số này được cấp cho đối tượng nào? COE có số này được cấp cho những bạn, xuất cảnh trước ngày 31/8/2020 và có giấy phép tái nhập cảnh, trong thời gian trước khi hết hạn visa đã có mà không tái nhập cảnh được thì sẽ được cấp COE có số 1584 này.

Các bạn có thể tham khảo tại: http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf

tại 2(2)ア8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指
定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの。

-ブログ一覧へ-