Bước đầu khởi động chương trình Kỹ năng đặc định.

Xin chào các bạn.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội, đã tổ chức bài thi đầu tiên dành cho tư cách lưu trú mới là Kỹ năng đặc định với ngành xây dựng. Mặc dù tư cách lưu trú  mới này đã được chính phủ hai nước thống nhất và ký kết vào tháng 7 năm 2019, nhưng do một số lý do nên quá trình thúc đẩy thực hiện hóa cũng gặp nhiều khó khăn, lần này với sự quyết tâm của đôi bên cuộc thi đầu tiên cũng đã được thực hiện hóa.

Và đây cũng là bước đánh dấu đầu tiên, cho các cuộc thi tiếp theo với 14 ngành nghề mà tư cách lưu trú này quy định.

Mọi thông tin về các ngành nghề và tư cách lưu trú bạn có thể trược tiếp tham khảo tại hai đường link dưới đây.

https://imsvisa.support/work-visa/skill/ (Tiếng Nhật)

https://vn.attorney-office.com/visa-ky-nang-dac-dinh/ (Tiếng Việt)

 

-ブログ一覧へ-