Thành lập Công Ty tại Nhật Bản (日本に会社設立)

Chắn hẳn nhiều bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sau khi học tập và làm việc một thời gian sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiêm sẽ muốn mở Công ty kinh doanh tại Nhật bản. Vậy cần điều kiện gì để thành lập Công ty tại Nhật?

Ở Nhật bản có rất nhiều hình thức công ty khác nhau, nhưng đa số người nước ngoài khi khởi nghiệp tại Nhật có số đông đều mở công ty theo hình thức công ty cổ phần(株式会社)

và điều kiện cơ bản để thành lập 1 công ty tại Nhật bản gồm:

  • Có ít nhất 02 nhân viên chính thức

Ở đây 2 nhân viên chính thức là ngoài bạn ra có thêm 2 người cùng làm ở vị trí quan trọng trong công ty.

  • Tổng tiền đầu tư ít nhất là 500man yên. Đây là số vốn Điều lệ cơ bản được quyết định bởi bộ

Và gồm rất nhiều thủ tục liên quan khác như: Chuẩn bị các văn bản điều lệ thành lập công ty (teikan), Chứng thực các điều lệ thành lập công ty….

Để rút gắn thời gian và thủ tục và nắm rõ các bước nhanh gọn vui lòng điền thông tin theo mục dưới đây chúng tôi sẽ trực tiếp gọi điện khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách

 

弊社の新しいホームページ↓

https://imsvisa.support/

お問い合わせ↓

https://imsvisa.support/contact/

 

 

-ブログ一覧へ-