Các bước tái nhập cảnh vào Nhật。

Hiện tại theo thông báo chính thức của Cục quản lý XNC.
Dành cho các bạn chuẩn bị xuất cảnh và có ý định tái nhập cảnh, các bạn có thể làm xin thủ tục tái nhập cảnh thông qua mail gửi đến Cục quản lý XNC.
Bước 1. Xác nhận nội dung tại Web của Cục quản lý XNC, và gửi thư điện tử đến Cục quản lý XNC với nộp dung nội dung cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, với tiêu đề thư “再入国の予定”
Bước 2. Sau khi được xác nhận là đối tương ưu tiên thì sẽ nhận được mail trả lời với nội tiêu đề 「受理書」
Bước 3. Khi xuất cảnh ngoài các giấy tờ cần thiết thì cần cho nhân viên thẩm tra xem giấy 「受理書」
Bước 4. Trước khi tái Nhập cảnh 72 giờ cần kiểm tra sức khỏe và xin giấy các nhận Âm tính.
Bước 5. Khi nhập cảnh cần kiểm dịch tại sân bay.
Bước 6. Sau khi kiểm dịch tại sân bay, cần đưa nộp giấy 「受理書」 và giấy xác nhận âm tính cho nhân viên kiểm tra nhập cư.
Trên đây mình đã giải thích qua quá trình xin tái nhập cảnh tại Cục quản lý XNC trước khi xuất cảnh từ ngày 7/9 tại Nhật.

-ブログ一覧へ-